*Documents tècnics

TERRITORI, INFRAESTRUCTURES I REGIÓ AGROALIMENTÀRIA DE LA VEGUERIA PENEDÈS
Proposta preliminar del PT del Penedès de gener del 2017
Apartat 5 de la memòria del PTParcial del Penedès sobre assentaments.
Plànol ordenació A. Model territorial
Plànol ordenació B. Estratègies de desenvolupament


Gràfic on es pot apreciar la distribució de sòl residencial (granate) vs. sòl industrial (lila)