PROJECTE PLANTA D´AGLOMERAT ASFÀLTIC A PACS DEL PENEDÈS

ÚLTIMA HORA

(11-12-19) EIXDIARI. CALES DE PACHS RETIRA EL PROJECTE (LINK)

ACCIONS

Signa la petició d´oposició a la instal.lació de la planta d´aglomerat asfàltic a Pacs.
De moment, més de 2.300 signatures. (06-12-19)


CRONOLOGIA

En data 05 de juny d´enguany l´empresa J.A.ROMERO POLO SAU presenta projecte bàsic per a la implantació de la planta
Adjuntem dos documents en format PDF sobre el projecte en sí i d´impacte paisatgístic presentats pel promotor.

1.Projecte per a la implantació de planta de fabricació d´aglomerat asfàltic
2.Estudi d´impacte i integració paisatgística

En data 28 d´agost s´aprova pel Ple de la Corporació la modificació d´usos i s´obre període públic d´informació, revisió i al.legacions.
Adjuntem anunci en format PDF


En data 24 de setembre la Junta de Govern Local de l´Ajuntament aprova l´admissió a tràmit de la sol.licitud del projecte d´implantació de la planta, i el 8 d´octubre emet certificat recollint els acords presos.
Certificació en format PDF


El 25 de novembre es realitza una reunió entre els veïns de Pacs del Penedès i l´Ajuntament. Adjuntem extracte del acta:

En data 26 de novembre es presenta al Ple una moció presentada conjuntament pels grups municipals manifestant el rebuig a la planta de fabricació d´aglomerat asfàltic
Text de la moció en format PDF


Es convoca reunió al municipi veí de Les Cabanyes pel proper dilluns dia 2


NOTÍCIES EN PREMSA RELACIONADES

ELCARGOL 03/12/19

Constitució de plataforma en contra de la planta

EIX DIARI 02/12/19

Una plataforma ciutadana es mobilitza contra la planta d´asfalts a Pacs. Vilafranca presenta al.legacions

EL CARGOL 02/12/19

El Penedès s´oposa a la instal.lació d´una planta d´asfalt a Pacs.

EL PUNT AVUI 01/12/19

Lluita veinal contra una fàbrica d´asfalt

EL PUNT AVUI 30/11/19

Rebuig a una fàbrica d´asfalt al Penedès

Nota: El Punt Avui permet consultar de franc 5 notícies al mes. Si no podeu veure aquestes notícies tenim una versió de baixa qualitat però llegible. Sol.liciteu-les a: info@sospenedes.cat

INFORMACIÓ ADDICIONAL.

Informe de contaminació atmosfèrica. No és recent (2013). Fa referència a una instal.lació a Cuba. Creiem, però, interessant la seva publicació. (PDF)
Informació d´una empresa instal.ladora de plantes d´aglomerat asfàltic. (LINK)
El cas Ulldecona. Una experiència ja viscuda. (LINK)