sos regió penedès

Mail de contacte: info@sospenedes.cat

Presentem aquesta web per divulgar les opinions de la societat civil que no és escoltada per l’Administració. Proposar i debatre les alternatives harmòniques i equilibrades per la Vegueria Penedès. Lluitar contra l’intent de l‘Administració d’ubicar un Port Sec de grans dimensions a través dels plans directors del Logis Penedès i Sant Marçal-Cal Vies, unes infraestructures logístiques que alteraran negativament l’economia de la Regió Penedès de manera irreversible.

Per què no hi estem d´acord amb els projectes logístics que l’Administració ens vol imposar?

Perquè no es tenen en compte determinats valors territorials que són la gran oportunitat de la Regió Penedès per trobar la riquesa per mitjans propis i no dependre d’altres.


logo i entitats afins

Darrera actualització 02.03.20
Copyfree 2019-2020. SOSPENEDÈS. Web realitzada a mà. JM.