PROJECTE AMPLIACIÓ PEDRERA A CLARIANA

ANTECEDENTS


Recentment, l’empresa OMYA CLARIANA, ha presentat un Projecte d’Ampliació de l’Àrea d’Extracció de Carbonat de Cal de la Pedrera Maria Teresa núm. 4094 en el municipi de l’Arboç.
Des de fa anys els veïns del poble de Clariana i de les urbanitzacions residencials de Rocallisa, Valdemar, Montmar, les Brises de Calafell, Calafell Park, incluït part dels pobles de Bellvei i la Gornal, es troben afectats pels sorolls, els impactes i les vibracions de les pedreres instal·lades als municipis de Castellet i la Gornal i de l’Arboç.
Aquests sorolls, vibracions i impactes es veuran agreujats per l’ampliació de la pedrera Maria Teresa núm. 4094 que té previst la seva expansió en direcció al poble de la Gornal però que, donat les exagerades proporcions de les quadrícules mineres concedides a les dues grans empreses extractives, les successives ampliacions poden incrementar de manera alarmant els impactes, les molèsties de pols en suspensió, sorolls i vibracions sobre les cases d’aquests nuclis urbans.
No es té en compte la qualificació de protecció especial pel seu interès agrari i natural per part del planejament territorial, així com la proximitat de la qualificació de xarxa de natura 200 de gran part de la serralada litoral i de la presència del parc del Foix.
Tampoc es té en compte les barraques d’arquitectura de pedra seca existents en la zona d’ampliació catalogades per l’Observatori del Paisatge.
Constatar l’incompliment, per part de les empreses extractives, OMYA Clariana i Reverter SA, de la restitució del paisatge, a que estan sotmeses per llei, i que l’Administració actuant, tant l’Ajuntament de l’Arboç com la Generalitat de Catalunya no actuen, posicionant-se clarament a favor dels interessos d’aquestes empreses i deixant amb indefensió els interessos legítims de la ciutadania


NOTÍCIES RELACIONADES

05-03-20
LA FURA. Costitució de la plataforma CAPEC (PDF)


15-07-20
EL 3 DE VUIT. La plataforma CAPEC presenta al.legacions contra l´ampliació de la pedrera a Clariana (PDF)DOCUMENTACIÓ


Model d´al.legació individual per a presentar a la Conselleria de Territori


Model d´al.legació individual per a presentar a la Conselleria d´Empresa i ConeixementESTAT DE SITUACIÓ