*Comunicat de SOSPENEDÈS en relació a la reactivació del projecte. Agost 2021

*Documents tècnics

Informació técnica del PDU

*Participació ciutadana

DESEMBRE 2021 Fulletó informatiu dirigit a la ciutadania sobre el desplegament del polígon industrial-logístic Sant Marçal-Cal Vies (PDF)

Model escrit-presentació per enviar als Ajuntaments/Entitats (descarregar, format docx)
Model moció a presentar en relació al PDU Sant Marçal-Cal Vies (descarregar, format docx)
Petició via change.org SALVEM EL TERRITORI
Model d´al.legació individual
Model d´al.legació per a entitats

*Entitats

Posicionament del CEPvi (Centre d´Estudis del Paisatge Vitivinícola)

"És un error de planificació gravíssim substituir la verda i productiva Vegueria per grans ports secs de logística asiàtica. Col·lapsa, contamina i destrueix el potencial equilibri que necessita la metròpoli."